Contact

Diny Groothalle
info@cadans.net

Den Ham, Overijssel

Lezingen en voordrachten
Diny Groothalle verzorgt ook lezingen waarbij ze voordraagt uit eigen werk.
Haar boek ‘Cadans’ en haar andere gedichten vormen daarbij de leidraad.
Nadere informatie: 06-11125661 of via info@cadans.net