Diny Groothalle

‘C A D A N S’

Met deze verzameling gedichten kleurt Diny Groothalle het (Twentse) leven vanuit verschillend perspectief. Cadans is haar debuut.

In deze bundel wordt op originele wijze met taal gespeeld. De lezer treft gedichten aan, die zowel in de streektaal als in het Nederlands zijn geschreven. Het humoristische en nuchtere van het Twents-Sallands dialect ten opzichte het Nederlands laat zien hoe het gebruik van taal nuance kan geven aan een gebeurtenis of moment.

Diny Groothalle

Diny Groothalle (1956) is geboren en getogen op het Twentse platteland. Met deze bundeling, waarin ernst en humor elkaar op verrassende wijze afwisselen, wil zij aandacht vragen voor het behoud van de streektaal.


A-j oe weerkent in de regels
he-j as leazer groot geliek

A.M.

‘S T I L L E    M O M E N T E N’

Bundeltje met zeven gedichten, geïinspireerd op de zeven kruiswoorden van Jezus.
De kruiswoorden zijn de woorden die Jezus volgens de Bijbel sprak toen hij aan het
kruis hing.

Uitgave in het kader van het Hammer Passie Kunstproject 2014.
Netto opbrengst van de verkoop komt ten goede aan www.diaconalewerkgroepdenham.nl